7162 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler

7162 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Yapılan Değişikliklere ile ilgili olarak, bir üst birliğimiz olan Türofed  aracılığıyla Ertürk Yeminli Müşavirlik 'ten  alınan yazı için buraya tıklayınız.