Konaklama Tesisi Geliş ve Geceleme Formları

Değerli Üyelerimiz,

Bu formlarla sağlanan bilgiler, ülkemizde Mahalli İdarelerce Belgelendirilen konaklama tesislerine gelen yerli ve yabancı turistlerin toplam sayısını ve gecelemeleri, bunların bölgelere, illere ve ilçelere göre dağılımını göstermekte olup turizm planlamasında ve  pazarlamasında  kullanılmaktadır. Söz konusu bilgiler, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu çerçevesinde istatistik amacı ile toplanmaktadır.

Bakanlık tarafından toplanan veriler bu kanunlar kapsamında üçüncü sahışlara verilmeyecek, istatistik amacı dışında kullanılmayacak ve istatistik bültenlerinde tesis adı belirtilerek yayınlanmayacaktır. Formların eksiksiz doldurulması ve zamanında Bakanlığımıza gönderilmesi için formları ağağıdaki linklere tıklayarak temin edebilirsiniz.

İşletme Belgeli Tesis Formu

 Belediye Belgeli Tesis Formu