Mali Yardım Genelgesi 2015/04

Mahalli İdarelerin ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının turizm amaçlı çevre düzenlemesi veya alt yapı uygulamalarına ilişkin mali yardım taleplerine, Bakanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülen miktardaki ödenekler, Bütçe Kanununun Resmi Gazetede
yayımlanmasını müteakip alınan genel onay çerçevesinde Mahalli İdarelere ( İl Özel İdareleri, Belediyelere ve Mahalli İdare Birliklerine ) ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına aktarılmaktadır.
Bu çerçevede söz konusu ödeneklerin izlenebilmesi, zamanında, hızlı ve amacına uygun kullandırılması için turizm amaçlı çevre düzenlemesi veya alt yapı uygulamalarına Bakanlığımız adına Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü bütçesinden aktarılacak
 

2015 Mali Yardım Genelgesi için lütfen tıklayınız.