Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı karara ilişkin tebliğ

16.11.2018 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı karara ilişkin tebliğde;" (4) Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinin işletilmesi amacıyla kiralanmasıyla ilgili gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür." maddesi yer almakta olup, tebliğin tamamı için tıklayınız.